Josh Harrison Womens Jersey  Công trình Samsung Diecasting Thái Nguyên.

Công trình Samsung Diecasting Thái Nguyên.

Nhà máy Samsung Diecasting Thái Nguyên.

 

Công ty cổ phần xây lắp cơ điện Minh Cường đã thi công nhiều hạng mục công trình, trong đó có hệ ống gió vuông và ống gió tròn. Công trình tiêu biểu là nhà máy Samsung Diecasting Thái Nguyên.

Đối tác : Công ty DEAYOUNG E&C VINA.

Hạng mục thi công : Thi công và lắp đặt hệ thống ống gió tròn và ống gió vuông tại nhà máy Samsung Diecasting Thái Nguyên.

Giá trị hợp đồng :7.000.000.000 vnd (Bảy tỉ Việt Nam đồng)

 

 

Ron Santo Womens Jersey