Hệ thống cứu hỏa
Hề thống thông gió
Hệ thống chiller
Hệ thống cấp thoát nước và thiết bị vệ sinh